Czyste powietrze


Czyste Powietrze to ogólnopolski program, którego najważniejszym celem jest poprawa jakości powietrza. Aby to osiągnąć, rząd proponuje wsparcie finansowe mieszkańców domów jednorodzinnych w wymianie źródła ciepła i poprawie efektywności energetycznej budynku. Poznaj warunki, które należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.

 
Kto może otrzymać dofinansowanie?

W programie Czyste Powietrze mogą wziąć udział właściciele oraz współwłaściciele:

 • domu jednorodzinnego
 • domu bliźniaczego
 • lokalu mieszkalnego z osobną księgą wieczystą, wydzielonego w domu jednorodzinnym.

Na co otrzymasz dotację?

Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze udzielane są na realizacje takie jak:

 • wymiana starego kotła na węgiel i drewno na nowoczesne źródło ciepła*,
 • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
 • wymiana drzwi, okien, bramy garażowej,
 • docieplenie ścian, stropu, podłogi,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna,
 • audyt energetyczny (przy kompleksowej termomodernizacji budynku).

* od 1 kwietnia 2024 r. dofinansowanie udzielane będzie tylko na urządzenia wpisane na listę ZUM.


Ile pieniędzy dostaniesz z programu Czyste Powietrze?

W zależności od dochodów beneficjenci mogą otrzymać wsparcie w ramach jednego z trzech poziomów dofinansowania:

 • Podstawowy poziom dofinansowania obejmuje osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 000 zł. W tym przypadku pod uwagę brany jest wyłącznie dochód osoby składającej wniosek i nie dzieli się go na pozostałych członków gospodarstwa domowego. Maksymalna wartość dotacji dla poziomu podstawowego to 66 000 zł.

   

 • Podwyższony poziom dofinansowania skierowany jest do osób, których średni dochód miesięczny wynosi nie więcej niż 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w jednoosobowym. W sumie na tym poziomie można otrzymać do 99 000 zł dotacji.

   

 • Najwyższy poziom dofinansowania obejmuje osoby o średnim miesięcznym dochodzie do 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w jednoosobowym. Osoby, którym przysługuje najwyższy poziom finansowania, otrzymają nawet 135 000 zł dotacji.

Do kiedy możesz się zgłosić?

Umowy z NFOŚiGW potwierdzające przystąpienie do programu Czyste Powietrze podpisywane są z Beneficjentami do końca 2027 roku.


Czy Czyste Powietrzy łączy się z innymi programami?

Dotacje z programu Czyste Powietrze można łączyć z ulgą termomodernizacyjną. Szczegółowe warunki rozliczania opisane są na stronie czystepowietrze.gov.pl.

 

Nazwa producenta na stronie https://lista-zum.ios.edu.pl/ 

NALEŻY WPISAĆ:

Andrzej Skwiercz PUH SKWIERCZ-INSTAL

 

 Nazwa urządzenia Moc kW   LINK - LISTA ZUM
Mini BIO PLUS 9 LINK
Mini BIO PLUS 13 LINK
Mini BIO PLUS 18  LINK
KOMPAKT 10 LINK
KOMPAKT 15 LINK
KOMPAKT 20 LINK
BIO  17 LINK
BIO 25 LINK
BIO 34 LINK